Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 31.10.2018 r.Zarządzenie nr 6/2018
z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie zmiany osoby
na stanowisku Inspektora Ochrony Danych Osobowych


Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku z art. 8 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24)

§ 1
Od 1 listopada 2018 r. na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla Zespołu Szkół w Rolach wyznacza się Pana Adama Wyrzykowskiego.

§ 2
Traci moc zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Zespołu Szkół w Rolach z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z 1 listopada 2018 r.


Role, 31.10.2018 r.
Przedszkolowo.pl logo